Policy för skydd av personuppgifter

Du behöver inte oroa dig! Applikationen Holy Owly har åtagit sig att respektera din integritet.


Datum för uppdatering : September 2023KidsMBA är angeläget om enskilda personers rättigheter, särskilt när det gäller automatiserad behandling, och har för att skapa öppenhet gentemot sina kunder infört en policy som anger all sådan behandling, de syften för vilka den utförs och de åtgärder som finns tillgängliga för enskilda personer för att de ska kunna utöva sina rättigheter så fullständigt som möjligt. För ytterligare information om skydd av personuppgifter, se CNIL:s webbplats: https://www.cnil.fr/ https://www.cnil.fr/


Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.


1. Person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter


KidsMBA SAS, ägare till varumärket Holy Owly, med säte på 7 Place Saint Jacques i Besançon, med ett kapital på 13 810 euro och registrerat i Besançons handels- och bolagsregister, företrädd av Martin Dalhgren, i egenskap av ordförande.

a. Hur utövas de?


Dessa rättigheter kan utövas genom att kontakta KidsMBA, det företag som samlat in personuppgifterna, på följande sätt:


Per post, genom att skriva till oss på följande adress Village by CA 7 place Saint Jacques 25000 Besançon

Via e-post till contact@HolyOwly.fr


KidsMBA kommer att skicka ett svar till dig inom 1 månad efter att du har utövat din rättighet. I vissa fall, på grund av komplexiteten i begäran eller antalet förfrågningar, kan denna period förlängas med 2 månader.

b. Vilka är konsekvenserna av att utöva vissa rättigheter?


En cas de l’exercice d’un droit d’opposition au profilage marketing, l’utilisateur est informé qu’il continuera à recevoir des sollicitations commerciales mais celles-ci seront moins pertinentes et ne seront plus ciblées selon ses centres d’intérêts de la personne.

c. Que faire ensuite ?


I händelse av uteblivet eller otillfredsställande svar kan den registrerade vända sig till den behöriga tillsynsmyndigheten, CNIL, på följande adress: https://www.cnil.fr/

5. Bevarande av uppgifter


Uppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.


För att hantera din prenumeration på nyhetsbrev: vi raderar automatiskt uppgifter efter 3 års inaktivitet. Om du avregistrerar dig avaktiveras inte automatiskt utskicket av nyhetsbrev. Du kan begära detta genom att kontakta oss på contact@HolyOwly.fr för att få din adress borttagen från vår databas.


Uppgifter som samlas in efter prenumeration sparas i syfte att tillhandahålla vår tjänst och raderas sedan 3 år efter det att vårt avtalsförhållande har upphört.

Vi använder oss av kakor

Holy owly cookies

Våra kakor kommer inte att ge ditt barn hål i tänderna, men de tillåter oss att utföra mätningar och ge dig en bättre upplevelse på hemsidan samt personaliserad marknadsföring Läs mer